Szyba dźwiękoizolacyjna

Zwiększenie komfortu akustycznego w pomieszczeniu możliwe jest dzięki różnym rozwiązaniom jakie oferujemy.

Najważniejszymi z nich jest zbudowanie zespolenia w oparciu o asymetryczną grubość szkła, zastosowanego w szybie zespolonej oraz użycie szkła laminowanego ze specjalną folią akustyczną.

Oba rozwiązania powodują zróżnicowane sposoby zmian charakterystyki fal akustycznych, dlatego też w celu osiągnięcia najwyższych wartości tłumienia hałasu zaleca się wybór pakietów szybowych zawierające obie te cechy. 

  • Kolorystyka
  • laminat wykonany ze szkła typu float/thermofloat oraz folii akustycznych,
  • możliwość wykonania różnych kombinacji szyb laminowanych ze szkłem od 3 do 6mm sklejonych za pomocą jednej lub też dwoma foliami akustycznymi,
  • izolacyjność akustyczna dźwiękochłonnych szyb zespolonych do wartości Rw=51dB,
  • szeroki wachlarz szyb zespolonych o podwyższonym współczynniku akustycznym (np. 6/16Ar/4th [Rw=35dB], 66.1th Si/14Ar/4/14Ar/44.1th Si [Rw=51dB]).
Zapraszamy do współpracy
KONTAKT